Privacy policy

Privacy policy per 25/5/2018

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Kitvoordeel.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat jouw rechten zijn.Doel

Kitvoordeel.nl vraagt en gebruikt jouw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor je ze verstrekt of waar je expliciet toestemming voor geeft.

Uitvoeren opdrachten

Zo is het voor het uitvoeren van jouw orders noodzakelijk om bijvoorbeeld jouw adresgegevens te hebben voor aflevering, en zijn diverse gegevens nodig voor de factuur. Wij gebruiken die gegevens dan alleen daarvoor.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we dan naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we vragen verwerken en verzoeken beantwoorden. Ook deze gegevens worden op beveiligde servers van kitvoordeel.nl of van derden die voor kitvoordeel.nl-dienstverlening zijn ingehuurd. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens.

Aanbiedingen

Wij gebruiken incidenteel algemene gegevens van jou voor het doen van aanbiedingen. Zo sturen we mogelijk een aanbieding naar alle klanten die in het verleden producten uit een bepaalde productgroep kochten. Wij gebruiken jouw gegevens hiervoor alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. De selectie van aanbiedingen vindt plaats op basis van algemene, geanonimiseerde gegevens, en vindt nooit helemaal geautomatiseerd plaats zonder menselijke tussenkomst.

Websitebezoek

Kitvoordeel.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina's worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina's.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van jouw browser. Dit heeft tot gevolg dat sommige onderdelen van de site niet meer werken.

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, diensten toevoegen aan onze website. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door kitvoordeel.nl te beïnvloeden. Wel kun je ze uiteraard door de browser laten blokkeren.

Gegevensverwerking en beveiliging

Kitvoordeel.nl deelt geen gegevens met andere commerciële partijen. We vragen de gegevens alleen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle gegevens die Kitvoordeel.nl verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt, en niet uitgeleend, verkocht noch op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor jou en Kitvoordeel.nl te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is.

Zo zal een transporteur de naam van jouw contactpersoon en adresgegevens nodig hebben voor het afleveren van een bestelling. Maar factuurgegevens zijn daarvoor niet nodig, en die geven we dan ook niet mee.

Zodra jouw gegevens niet meer nodig zijn voor optimale dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, zullen wij jouw gegevens verwijderen. Voor de gegevens die we van je verzamelen, is deze wettelijke bewaartermijn zeven jaar.

Sommige delen van de verwerking van jouw gegevens heeft Kitvoordeel.nl uitbesteed aan derden. Kitvoordeel.nl zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens, en die van jouw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt.

Aanpassen gegevens; jouw rechten

Je kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van je hebben opgeslagen en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover fiscaal / juridisch toegestaan). Ook kun je aangeven dat Kitvoordeel.nl de verwerking van jouw gegevens moet stoppen en kun je Kitvoordeel.nl vragen om de overdracht van jouw gegevens aan derden.

Onderaan iedere mailing vind je overigens de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of je af te melden. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen.

Contact over privacy

Voor al uw vragen over dit privacystatement kun je terecht bij: Bouwcenter Koolschijn, privacy@kitvoordeel.nl of via ons contactformulier

B.V. Bouwmaterialenhandel G. Koolschijn & Zonen (kitvoordeel.nl)
T.a.v. Privacy Coördinator
Cyclotronweg 3, 2629 HN Delft
(015) 251 71 71
info@kitvoordeel.nl


Meer informatie over privacy?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies en privacy vinden:

ICTRecht: AVG wat verandert er echt?

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet

Consumentenbond: Internet Privacy

Consuwijzer: Uitleg over cookies

Autoriteit Persoongegevens

Kitvoordeel.nl kan dit privacy statement aanpassen. De laatst gewijzigde versie staat altijd op de website.