Disclaimer

Informatie
De (prijs)informatie op deze website is met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BouwCenter Koolschijn behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. BouwCenter Koolschijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

BouwCenter Koolschijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op deze website. Koolschijn behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van BouwCenter Koolschijn.


Hoewel BouwCenter Koolschijn alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kunnen wij geen garantie bieden betreffende de veiligheid of beschikbaarheid van de website. BouwCenter Koolschijn is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Alle auteursrechten worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Uw bestelling

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw. Voor de aangeboden voorraadartikelen geldt dat deze beschikbaar zijn onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

Privacy verklaring
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van BouwCenter Koolschijn. U dient zich ervan bewust te zijn dat BouwCenter Koolschijn niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
BouwCenter Koolschijn respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BouwCenter Koolschijn of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BouwCenter Koolschijn of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter.
Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn.
Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.
Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uw adequaat te identificeren.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.
U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens;

BouwCenter Koolschijn
Rotterdamseweg 352, 2628 AT DELFT
info@bouwcenterkoolschijn.nl
KvK 27217543
BTW NL0039.81.630B01
Zie het SSL Certificaat.

Intellectuele eigendomsrechten
BouwCenter Koolschijn behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Uw inlogcode en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Bij verlies of misbruik dient u dit direct te melden bij BouwCenter Koolschijn.

Algemene leveringsvoorwaarden
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Van toepassing zijn de Algemene HIBIN verkoop en Leveringsvoorwaarden, zoals deze voor de dag van de aanbieding laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam door de vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (HIBIN). Op transacties met consumenten zijn de Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering werkzaamheden van toepassing. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. U kunt deze downloaden via onderstaande link: http://www.bouwcenterkoolschijn.nl/8/algemene-voorwaarden.html